English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Haberler

Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan ve yayın hayatına 2016 yılında başlayan Troyacademy , üçüncü yılında Directory of Open Access Journals bünyesine katıldı. Nisan ve Ekim aylarında yılda iki sayı olarak çıkan Troyacademy 'nin editörlüğünü Doç. Dr. Şerif KORKMAZ, Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf ACIOĞLU  yapmaktadır.

Üçüncü yılı olan 2018 yılındaki ilk sayısının hazırlıklarını sürdüren Troyacademy, Yazı İşleri adına Araş. Gör. Ulvi Cenap TOPÇU tarafından yürütülen başvuru sürecinde derginin Açık Erişim ve Telif politikası yenilenirken, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu bünyesinde de güncellemeler yapıldı.

USBdergi'nin DOAJ sayfası için tıklayınız...

Haberler