English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Vizyon ve Misyon

Troyacademy, bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan; doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler, araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar, derleme yazıları, teknik notlar ve kitap tanıtımları yayımlamayı amaçlar.

Troyacademy, hiçbir makale değerlendirme, işlem ya da yayın ücreti talep etmez.

Derginin kapsamı sosyal bilimlerin bütün alanlarıdır. Dergide aşağıdaki konu başlıkları ve ilgili alanlar bulunmaktadır:

 • Arkeoloji
 • Balkanlar
 • Coğrafya
 • İktisat
 • İşletme
 • Edebiyat
 • Yönetim
 • Orta  Doğu
 • Tarih
 • Sanat Tarihi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Bilim
 • Sosyoloji
 • Gazetecilik
 • Kültürel Çalışmalar

Bu ve ilgili kapsamdaki bütün çalışmalar için başvurulabilir. Yayım için gönderilen çalışmaların kendi alanında teorik ve/veya metodolojik katkılar sunması beklenmektedir.