English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Telif Hakları

Troyacademy'de yayımlanacak makaleler için yazarlardan aşağıdaki esasları kabul ettiğini belirten telif hakları formunu imzalamaları beklenir.

Yazar(lar):

  1. Eserin basılı ve elektronik telif haklarının Troyacademy Dergisi'ne ait olduğunu; diğer mecralarda ancak kaynak göstererek sunulabileceğini; herhangi bir işlem ya da yayın ücreti alınmadığını ve gayri-ticari amaçlarla olmak kaydıyla dağıtılabileceğini kabul eder (Daha fazla bilgi için Açık Erişim Beyanı).
  2. Eser bir başka yerde yayımlanmamış ya da yayım için başvuru yapılmamıştır.
  3. Eser başvuruyu yapan yazar(lar) tarafından hazırlanmış olup ve herhangi bir intihal barındırmamaktadır.
  4. Bütün yazarlar esere katkı sunmuş ve sorumluluk almıştır.
  5. Bütün yazarlar eserin başvurusu konusunda bilgi sahibi olup, süreci onaylamıştır.
  6. Eser içindeki metin, tablo, şekil ya da herhangi başka bir içerik bir başkasının telif haklarını ihlal etmemektedir.

Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Troyacademy Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.