English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Yayın İlkeleri

Troyacademy uluslararası hakemli bir dergi olup, Nisan ve Ekim aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan ve hâli hazırda değerlendilmekte olmayan; doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler, araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar, derleme yazıları, teknik notlar ve kitap tanıtımları yayımlanır.

 • Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir
 • Türkçe makalelerin yazımında TDK Yazım Klavuzu esas alınır.
 • Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Derginin makale değerlendirme, işlem ya da yayın ücreti yoktur.
 • Metin, tablo ve şekiller dâhil 25 (±5) sayfayı aşmayacak şekilde yazılmış olmalıdır (kaynakça hariç).
 • Makalelerde kullanılan resim, çizim, harita veya belgeler sıra ile numaralandırılmalıdır.
 • Makalelerde, metinden bağımsız olarak 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Bu özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır.
 • Dergide yayımlanan makalelerin basın ve sanal yayın hakkı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne aittir. Yazılar, izin almaksızın başka bir yerde yayımlanamaz.
 • Tüm çalışmalar için etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için karar alınmış, belgelenmiş ve birinci sayfada dipnotla belirtilmiş olmalıdır.
 • Kabul edilen makaleler için telif hakkı formu doldurularak imzalı olarak ulaştırılır.
 • Yazarlar, eserlerinde APA ya da Oxford sistemlerinden uygun gördükleri birini kaynakça dâhil bütün eser boyunca kullanabilirler.