English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

İntihal Politikası

TroyAcademy Dergisine gönderilen çalışmalar Turnitin programı aracılığıyla benzerlikleri saptamak için taranır ve raporlar editörler tarafından incelenir. Turnitin raporları için oran sınırı %20 olarak dikkate alınır. Ayrıca içerik incelemesi de yapılır.


İntihal politikamız atıf kopyalama ve değiştirerek yazmayı da içerir. Ayrıca yazarın kendi metninden intihal yapması da kabul edilmez. Daha önce yayımlanmış çalışmalar ya da bu çalışmalardan aynen alınan metinler kabul edilmez. Çalışmanın yayımlanmamış tezden üretilmesi durumunda ilk sayfada dipnotla belirtilmesi gereklidir.

Gönderilen eserlerin benzerlik raporunda sorunlu bulunması durumunda, saptanan sorunun niteliğine göre yazar bu konuda bilgilendirilerek metni düzenlemesi istenebilir. Benzerlik raporunda intihal açısından önemli sorunlar bulunması durumunda çalışma reddedilir.