English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Açık Erişim Beyanı

Troyacademy, akademik çalışmalarda açık erişime bağlılığını ifade eder. Dergimizde yayımlanan bütün makale ve diğer eserlere ulaşım yayın tarihinden itibaren açıktır. Makale ve benzer eserleri indirerek kullanmak isteyenlerden hiçbir biçimde ücret talep edilmez.

Troyacademy, açık erişim beyanı ile Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından önerilen tanımı kabul etmektedir:

Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Ayrıca Troyacademy, Creative Commons Lisansı CC-BY-NC-ND uyarınca işlem görmektedir. Buna göre makaleler kaynak göstererek yeniden üretilip dolaşıma açılabilir, herhangi bir ücret alınmaz ve yalnızca gayri-ticari kullanıma açıktır. Troyacademy'de yayını çıkan bütün yazarların bu durumu kabul ettikleri varsayılır.

Creative Commons License.
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.