English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Hakem Süreci

Hakem süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmakta, değerlendirme için herhangi bir ücret talep edilmemekte ve sürecin bir-iki ay sürmesi beklenmektedir.

 1. Çalışma dergiye ulaştığında, sorumlu yazara çalışmanın değerlendirme sürecini nasıl takip edeceği bilgisi verilir.
 2. Çalışmalar Turnitin benzerlik programı ile taranır, editör incelemesinde benzerlik raporu da dikkate alınır. Benzerlik raporlarında oran değil benzerliklerin niteliği kontrol edilir.
 3. Editörler tarafından çalışmanın dergiye uygunluğu değerlendirilir. Bu aşamada çalışma hakem sürecine alınabileceği gibi reddedilebilir.
 4. Hakem sürecinda çalışmanın içeriğine göre çalışmalar çift kör-hakemlik sistemi ile (double blind peer review) ya da çalışmanın niteliğine göre gerekli görülmesi halinde 3 hakeme anonim/isimsiz olarak değerlendirme raporu ile birlikte gönderilir.
 5. Hakem raporlarında 4 çeşit öneri bulunur: 1. Hakem tarafından çalışmanın hiçbir düzenleme gerekmeksizin yayımlanabileceği belirtilebilir. 2. Hakem çalışmanın bazı düzeltmelerle yayımlanması gerektiğini ancak bu düzeltmeler için tekrar hakem sürecine gerek olmadığını belirtebilir. 3. Hakem çalışmada önemli düzeltmeler yapılması gerektiğini ve sonrasında tekrar hakem değerlendirmesi gerektiğini belirtir. 4. Hakem çalışmanın yayımlanmaya uygun olmadığını belirtebilir.
 6. Hakem raporları sorumlu yazara gönderilerek çalışmada önerilen değişiklikler beklenir.
 7. Hakem raporlarının toplanmasından sonra editör kararı ile çalışmanın yayımlanması, yazardan çalışmada değişiklik yapması ya da reddedilmesi kararı verilir.
 8. Nihai karar verilmeden önce yazardan daha fazla değişiklik yapması istenebilir.
 9. İstenen değişikliklerin uzun süre yapılmaması durumunda çalışma editör kararıyla reddedilebilir.
 10. Yayımlanması kararlaştırılan çalışmalar için telif hakları sözleşmesi bütün yazarlar tarafından imzalanır.
 11. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlara iade edilir.