English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Hakkımızda

Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sahibi: (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Adına):  Prof. Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU (Rektör)

Yayım Aralığı: Yılda üç sayı

TroyAcademy Dergisi yılda üç sayı (Şubat, Haziran ve Ekim) olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan;

- doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler,

- araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar,

- derleme yazıları,

herhangi bir değerlendirme, işlem ya da yayın ücreti talep etmeden yayımlanır.