English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Haberler

Troyacademy  yayımladığı çalışmalara DOI adresleri aldı

Troyacademy , daha önce yayınlanan sayılarda bulunan makale, kitap tanıtım yazıları ve çevriyazı için DergiPark altyapısı üzerinden Digital Object Identifier (DOI) temin etti.

2016 yılı Nisan ayında ilk sayısını yayımlayan Troyacademy , bugüne kadar 2016, 2017 ve 2018’de yayımlanan toplam beş sayıya TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark üzerinden ulaşılması ve DOI adresi alınmasını sağlamıştır.

Troyacademy , Araştırma Görevlisi Ulvi Cenap TOPÇU tarafından 2017 yılından itibaren yürütülen süreç sonucunda Mart 2018’de Directory of Open Access Journals (DOAJ) üyesi olmuştu. 2018 yılı Nisan ayında ise DergiPark Eğitim Semineri’ne dergimiz adına katılan Araştırma Görevlisi Ulvi Cenap TOPÇU ve Bilgisayar İşletmeni Eray ÇALIŞIR’ın çalışmaları ile DergiPark altyapısını kullanma konusunda geliştirmeler yapıldı. Makale değerlendirme süreçlerinin DergiPark üzerinden yürütülmesi ve ULAKBİM olanaklarının daha etkin kullanımı konusundaki girişimler halen sürdürülmektedir. İlerleyen süreçte, DergiPark altyapısının etkin kullanımı ve TRDİZİN üyeliği konusunda gelişmeler hedeflenmektedir.